Diğer ürünler


Mükemmel yerli ve yabancı tedarikçilerden kimyasal hammaddelere odaklanarak, uzun süredir devam eden karşılıklı güven ilişkilerine dayalı iş geliştirme çalışmaları yürütüyoruz. Otomotiv endüstrisi, elektronik endüstrisi ve endüstriyel makineler gibi geleneksel alanlara ek olarak, birlikte çalıştığımız malzeme yelpazesini ve birlikte iş yaptığımız şirketleri genişletiyoruz. Tarım kimyasalları, inşaat malzemeleri ve altyapı ile ilgili malzeme alanlarına genişledik.

Son zamanlarda, deneyimli iş adamlarımız, bir ticaret şirketinin tipik işlevlerinin ötesine geçen değer sağlamaya odaklanarak, yeni iş fikirlerini masaya getirmede iddialı olmuştur. Bu fikirler arasında farklı alanlardaki şirketler arasındaki ittifaklar, müşterilerimizle birlikte yeni ürünlerin ve üretim yöntemlerinin planlanması ve envanter hizmetlerinin sağlanması, alt bölüm önerileri ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış nihai mallar yer almaktadır.

Ürün AdıAlt Kategori
TİMOLAROMA KİMYASALLARI
3-AMINOPROPİLTRIMETHOKSİLANETOKSİLATLAR VE PROPOKSİLATLAR
AKRİLİK ASİT/ META AKRİLİK ASİTAKRİLATLAR
KOKO AMİN ETOKSİLATLARETOKSİLATLAR VE PROPOKSİLATLAR
2 FENOKSİ ETANOLÖZEL KİMYASALLAR İLAÇ VE KİŞİSEL BAKIM
6-METİL KUMARİNAROMALAR — KOKU
ASETOFENONAROMA KİMYASALLARI
SİKLO HEKSANOLAROMALAR — KOKU
TRİASETİNAROMALAR — KOKU
4-FLORO BENZALDEHİTFLORO KİMYASALLARI
AMINO GUANİDİN BİKARBONATARA ÜRÜNLER
KAPROİL KLORÜRKLORÜRLER
DİETİL KARBONATARA ÜRÜNLER
ETİL SİYANOASETATARA ÜRÜNLER
ETİLEN Dİ BROMÜRBROMÜRLER
N – METİL PİPERAZİNARA ÜRÜNLER
HidrokinonDİĞER SU ARITMA KİMYASALLARI
PAPEMP ( Poliamino Polieter Metilen Fosfonik Asit )FOSFATLI ESTERLER
EDTA Dİ SODYUMÖZEL TİTANLAR — ŞELATLAR
LAURİK ASİTYAĞ ASİTLERİ
OLEİK ASİT -% 75YAĞ ASİTLERİ
METİL SELOSOLVGLİKOLLER VE ESTERLERİ
SODYUM POLİAKRİLAT %50AKRİLATLAR